Denna sajt kan innehålla stötande material. Om du tror att du
kan ta illa upp, vänligen lämna sajten..

Senaste nyttoch sånt:

Mars 7, 2012

Nu har man frusit rektumet av sig två morgnar på raken så lite värme skulle ju sitta fint. Kanske i form av 4 bilder, 4 speloch ett länktips.

Mars 5, 2012

Eftersom det är trälmåndag och oxvecka nr 83 eller något sådant så daskar vi på och försöker göra dagen lite bättre med 1 fräckis, 8 bildersamt 2 veckans video.

Mars 1, 2012

Då går vi med stor glädje in i Mars månad och kastar rakt i nyllet på er 4 bilder, 4 speloch ett länktips. Och så "Samma visa varje år" i bloggen..